Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich

Justyna Rogowska - Prezes zarządu
E-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
Tel.: +48 609-633-723
ul.: J. Dąbrowskiego 71, 82-200 Malbork
KRS: 0000612594
NIP: 5792258603
REGON: 364192291

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Sztumie
11 8309 0000 0060 1031 2000 0010

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie pt.: Aktywnie wspieramy osoby z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji i integracji. Cykl szkoleń dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zamieszkujących miasto Gdańsk.

Cele:

  • Wzrost wiedzy wśród rodziców, opiekunów, kadry i wolontariuszy osób z niepełnosprawnością w zakresie nowoczesnych form rehabilitacji i integracji tych osób;
  • Zwiększenie aktywności fizycznej osób z dysfunkcją wzroku z miasta Gdańska poprzez pomoc przeszkolonej kadry;
  • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób niewidomych i słabo widzących oraz głuchoniewidomych;
  • Promowanie aktywnego wypoczynku i spędzania czasu;
  • Poprawa sytuacji zdrowotnej niepełnosprawnych mieszkańców miasta Gdańska;
  • Zwiększenie integracji społecznej osób niewidomych i niedowidzących oraz głuchoniewidomych z resztą społeczeństwa;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu w sferze aktywnońci sportowej osób z niepełnosprawnością;
  • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb i możliwości osób niewidomych, niedowidzących oraz głuchoniewidomych wśród mieszkańców miasta Gdańska;

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, al. gen. Hallera 17 w terminach: 8, 15 i 22 października 2016 r.

Zapraszam do zgłoszeń i kontaktu.

Justyna Rogowska
koordynator projektu
e-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
tel.: +48 609-633-723

Projekt jest sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańsk oraz własnych Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich.

Rekrutacja do projektu pt.: "Umiem żyć nie widząc. Cykl szkoleń i warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku mających na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt.: "Umiem żyć nie widząc. Cykl szkoleń i warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku mających na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania."

W ramach tego projektu przewidujemy kilka ściśle powiązanych ze sobą zajęć i warsztatów:

zajęcia rehabilitacyjne nauki pisma punktowego Braille'a;
zajęcia rehabilitacyjne z zakresu orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się przy wykorzystaniu białej laski i nawigacji GPS;
zajęcia rehabilitacyjne z zakresu nabywania umiejętności samoobsługi;
zajęcia rehabilitacyjne z zakresu dbania o własny wizerunek;
zajęcia rehabilitacyjne z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach życia;
grupowe wsparcie podnoszące poziom motywacji, pozwalające na podejmowanie dodatkowych działań;
warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym dla całej grupy uczestników;
rehabilitacja zawodowa - doradztwo w zakresie przysługujących form zatrudnienia;
rehabilitacja poprzez znajomość przysługujących praw, ulg i udogodnień;

Warsztaty grupowe zrealizujemy w terminie 10-11 września 2016 r.

Zapraszam do zgłoszeń i kontaktu.

Justyna Rogowska
koordynator projektu
e-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
tel.: +48 609-633-723

Projekt jest sfinansowany ze Środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz własnych Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich.

REKRUTACJA NA WARSZTATY ŻEGLARSKIE

Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich zaprasza osoby z niepełnosprawnością z woj. pomorskiego do wzięcia udziału w warsztatach żeglarskich realizowanych w ramach projektu: "Życie jest jak ster, trzeba je wziąć w swoje ręce! Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego w dziedzinie sportu i turystyki poprzez udział w warsztatach żeglarskich.".
Warsztaty będą miały charakter 3 2-dniowych rejsów po Bałtyku. Zrealizujemy je w terminie 19-26 września.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Justyna Rogowska
koordynator projektu
e-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
tel.: +48 609-633-723

Projekt jest sfinansowany ze Środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz własnych Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich.